ZMĘCZENIE

2022-02-21

ZMĘCZENIE - AMY LOWELL

Ogłusz me serce monotonią dnia każdego,
Przymknij me oczy, bym tak daleko nie widziała,
Zwolnij me kroki do marszu spokojnego,
Nachyl mą głowę, bym gwiazd nie ujrzała.
Wypełń moje dni pracą, gnuśnych potrzeb krociami
Nie zostawiając chwili, by się oddać nadziejom,
Me myśli monotonnymi omotaj otokami
O faktach, co w tej krótkiej godzinie się dzieją.
Daj sen bez marzeń i spuść na mnie moc nocy,
Zamknij me uszy na wrzawę, co zgiełkliwa,
Daj wyobraźni drzemkę i nie zostaw jej mocy,
Inaczej się Natura zbudzi i na nowo żywa.
Niech każdy dzień mija, solidny w swej użyteczności,
Bez słońca blasków, bez sztormu co psuje;
Siłą obdarz i od głupiej chroń mnie gorliwości -
Reguła żąda posłuchu. Poucz, ja się dostosuję.

.........................................................................

Fatigue by Amy Lowell

Stupefy my heart to every day's monotony,
Seal up my eyes, I would not look so far,
Chasten my steps to peaceful regularity,
Bow down my head lest I behold a star.
Fill my days with work, a thousand calm necessities
Leaving no moment to consecrate to hope,
Girdle my thoughts within the dull circumferences
Of facts which form the actual in one short hour's scope.
Give me dreamless sleep, and loose night's power over me,
Shut my ears to sounds only tumultuous then,
Bid Fancy slumber, and steal away its potency,
Or Nature wakes and strives to live again.
Let each day pass, well ordered in its usefulness,
Unlit by sunshine, unscarred by storm;
Dower me with strength and curb all foolish eagerness -
The law exacts obedience. Instruct, I will conform.

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis!