TALMUD I TORA

2021-01-23

Niby wiemy, ale tak na wszelki wypadek:

Jaka jest różnica między Talmudem a Torą?
Gal Amir, doktor prawa, Uniwersytet w Hajfie (2017)

Tora to hebrajska nazwa pierwszych pięciu ksiąg Biblii. Religijni Żydzi wierzą, że została przekazana przez Boga Mojżeszowi na Górze Synaj. Współczesne źródła uważają, że jest to zbiór bardzo starożytnych pism świętych zredagowanych i kanonizowanych po wygnaniu babilońskim w V wieku p.n.e. Jest to mieszanka praw, historii i szczegółów genealogicznych.
Talmud jest rodzajem protokołu debat religijnych i nauki scholastycznej. Chociaż jest uważany za święty, nawet najbardziej religijni uznają jego ludzkie pochodzenie. Jest to podręcznik praw, opowieści i komentarzy do Miszny - pisma zawierającego Ustną Torę - przekazywanych z pokolenia na pokolenie, aż do zebrania i uświęcenia tekstu w III wieku naszej ery. Sam Talmud został uświęcony między III a V wiekiem naszej ery.
Chociaż Żydzi uważają i Torę i Talmud za święte, istnieje wiele różnic -Tora ma boskie pochodzenie. Talmud jest natchniony przez Boga, był pisany przez wielu uczonych przez wiele pokoleń. Tora została napisana w III tysiącleciu p.n.e. lub wcześniej, a uświęcona w III wieku p.n.e. Talmud został napisany między II a V wiekiem naszej ery.
Tora składa się z 5 książek. Talmud jest podzielony na Jeruszalami (napisane w Jerozolimie) i Bavli (napisane w Babilonie). Bavli ma 37 Masakhtot (książek), a Jeruszalami jest o połowę krótszy. Talmud jest znacznie dłuższy niż Tora.
Tora jest napisana w starożytnym hebrajskim, najściślejszym dialekcie współczesnego izraelskiego hebrajskiego. Talmud Bavli jest napisany w języku aramejskim, języku, który nie jest zrozumiały dla współczesnych hebrajskich użytkowników i wymaga tłumaczenia. Jeruszalami jest napisane w hebrajskim misznaickim, archaicznym poziomie języka hebrajskiego.
Tora to odręczny zwój wykonany ze skóry bydlęcej. Talmud to po prostu bardzo duży zbiór książek.
Tora jest bardzo święta i jest czytana w cyklach rocznych przez każdego Żyda. Tora zawiera podstawową historię, filozofię i prawa wiary żydowskiej. Jest nauczana w każdej żydowskiej szkole od najniższych do licealnych klas.
Talmud jest używany głównie jako praktyczny przewodnik przy podejmowaniu decyzji w sprawach halachy (prawa żydowskiego). I chociaż zawiera on jedne z najwspanialszych dzieł literackich i opowieści ludowych, jest używany głównie jako rabiniczne narzędzie do określania właściwego postępowania Żyda w konkretnym przypadku. Świecki Żyd zetknie się z Talmudem tylko na studiach wyższych. Religijni Żydzi zaczynają się go uczyć w gimnazjum.

Polskie tłumaczenie Alex Wieseltier

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-Talmud-and-the-Torah  

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang