Status Kaliski

2021-11-16

STATUS KALISKI

Ostatnio wiele się słyszy o Statucie Kaliskim. Jego egzemplarz został spalony w trakcie obchodów święta niepodległości przez osobników, którzy słowo patriotyzm rozumieją jako skrajny nacjonalizm i walkę przeciwko "obcym", których utożsamiają przede wszystkim z Żydami.
Co to jest, ten Status Kaliski? Jest to pierwszy prawny dokument wydany w Polsce, który normalizował status Żydów przebywających na terenie Wielkopolski. Nie oznacza to, że Żydzi przed wydaniem tego Statusu byli zupełnie bez ochrony prawnej, bo obowiązywały przecież na tych terenach zwyczajowe prawa lokalne i religijne. Jednak Status Kaliski, bazowany na podobnych prawach, jakie Żydzi otrzymali w Czechach, Austrii i na Węgrzech, zrównywał prawnie Żydów z rodzimymi mieszkańcami Wielkopolski. Oprócz statusu prawnego mieszkańca Wielkopolski, zapewniał Status Żydom możliwość rozstrzygania spraw wewnętrznych w swoim własnym gronie, uwarunkowane nadzorem władzy książęcej.
Przed ogłoszeniem Statusu, konkurencja ekonomiczna i różnice religijne narażały niejednokrotnie Żydów na różne przejawy nietolerancji. Władze miejskie narzucały Żydom liczne ograniczenia gospodarcze i nadzwyczajne daniny. Status Kaliski wyjął Żydów spod prawa miejskiego, poddawał pod sadownictwo książęce oraz zapewniał swobodę handlu i operacji kredytowych, jak również tworzenia samorządu gminnego, bezpieczeństwa osób i mienia oraz swobodę praktyk religijnych.
Za Kazimierza Wielkiego działanie prawne Statusu zostało rozciągnięte na cały obszar królestwa polskiego.

https://www.info.kalisz.pl/statut/  

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang