PRZEWODNIK PO ŚWIĘTACH ŻYDOWSKICH

2022-06-06

KOMPLETNY PRZEWODNIK PO ŚWIĘTACH ŻYDOWSKICH!
"Próbowali nas zabić, nie udało im się, jedzmy!":

                              Próbowali nas zabić  Nie udało im się  Jedzmy!

Rosz Haszana                    NIE                        TAK                  TAK

Tzom Gedaliasz                 TAK                        NIE                   NIE

Jom Kipur                          NIE                        TAK                   NIE

Sukkot                                NIE                        TAK                  TAK

Szmini Aceret                    NIE                         TAK                  TAK

Chanuka                           TAK                         TAK                  TAK

TuBiSzwat                          NIE                         TAK                  TAK

Taanit Estera                    TAK                         TAK                  NIE

Purim                                 TAK                         TAK                 TAK

Taanit Behorot                  TAK                        TAK                  NIE

Pesach                               TAK                        TAK                  TAK

LagBaOmer                       NIE                         NIE                   TAK

Szawuot                             NIE                         TAK                  TAK

Tzom Tammuz                  TAK                         NIE                   NIE

Tisza BeAv                        TAK                         NIE                   NIE

Tu BeAv                              NIE                         TAK                  TAK

Dla tych nieoblatanych:

Rosz Haszana 
Żydowskie wielkie święto, które wyznacza początek żydowskiego Nowego Roku, obchodzone w pierwszym i drugim dniu Tiszri przez ortodoksyjnych i konserwatywnych Żydów i tylko pierwszego dnia przez Żydów reformowanych.

Tzom Gedaliasz 
Żydowski dzień postu obchodzony trzeciego dnia miesiąca Tiszri na pamiątkę zdradzieckiego zabójstwa Gedaliasza, żydowskiego namiestnika Judy, wyznaczonego przez króla Babilonii Nabuchodonozora.

Jom Kipur 
Żydowskie wielkie święto obchodzone 10 dnia miesiąca Tiszri przez powstrzymywanie się od jedzenia i picia oraz całodzienne odmawianie modlitw pokutnych w synagodze.

Sukkot 
Żydowskie święto szałasów rozpoczynające się 15 dnia miesiąca Tiszri i obchodzone przez dziewięć dni przez ortodoksyjnych i konserwatywnych Żydów poza Izraelem oraz przez osiem dni przez Żydów reformowanych i przez Żydów w Izraelu, które świętuje żniwa i upamiętnia okres, w którym Żydzi wędrował po pustyni po wyjściu z Egiptu, oznaczonym budową szałasów.

Szmini Aceret 
Żydowskie święto obchodzone 22 dnia Tiszri, będącego ósmym dniem Sukkot: obchodzone jest nabożeństwo żałobne za zmarłych i modlitwy o deszcz w Izraelu.

Chanuka 
Żydowskie święto trwające osiem dni, obchodzone od 25 dnia miesiąca kislew do 2 tewetu dla upamiętnienia ponownego poświęcenia Świątyni przez Machabeuszy po ich zwycięstwie nad Syryjczykami pod Antiochem IV, charakteryzujące się głównie oświetleniem menora w każdą noc festiwalu.

TuBiSzwat 
15 dzień miesiąca Szewat, obchodzony jako nowy rok dla drzew, sadząc drzewa i jedząc owoce.

Taanit Estera 
Żydowski dzień postu obchodzony 13 dnia miesiąca Adar na pamiątkę postu Estery trwającego trzy dni przed zwróceniem się do jej męża, króla Persji Aswerusa, aby oszczędził Żydów przed zniszczeniem przez Hamana.

Purim 
Święto żydowskie obchodzone 14 dnia miesiąca Adar na pamiątkę wyzwolenia Żydów w Persji od zagłady przez Hamana.

Taanit Behorot 
Na pamiątkę cudu uratowania przez Najwyższego pierworodnych Żydów przed zarazą pierworodnych, pierworodni poszczą na Taanit Bechorot, czyli na Erev Pesach.

Pesach 
Żydowskie święto upamiętniające exodus Żydów z Egiptu i naznaczone głównie rytuałem sederowym i spożywaniem macy. Rozpoczyna się 14 dnia Nisan i jest obchodzony przez osiem dni przez ortodoksyjnych i konserwatywnych Żydów poza Izraelem oraz przez siedem dni przez Żydów reformowanych i Żydów w Izraelu.

LagBaOmer 
Żydowskie święto obchodzone 18 dnia Iyar, będące 33 dniem omeru, tradycyjnie na pamiątkę zakończenia zarazy, która zabiła uczniów rabina Akiby lub dla pamięci odwagi Bar Kochby (hebrajski przywódca powstania przeciwko Rzymianom n.e. 132-135).

Szawuot 
Święto, obchodzone w szóstym i siódmym dniu Siwanu przez ortodoksyjnych i konserwatywnych Żydów poza Izraelem, ale dopiero szóstego dnia przez Żydów reformowanych i Żydów w Izraelu, które upamiętnia przekazanie Mojżeszowi przez Boga Dziesięciu Przykazań.

Tzom Tammuz 
Żydowski dzień postu upamiętniający wylom w murach Jerozolimy przed zniszczeniem Drugiej Świątyni. Wypada on 17 dnia czwartego hebrajskiego miesiąca Tammuz i oznacza początek trzytygodniowego okresu żałoby, trwającego do Tisz BeAv.

Tisz BeAv 
Żydowski dzień postu obchodzony dziewiątego dnia miesiąca Av na pamiątkę zniszczenia w Jerozolimie Pierwszej i Drugiej Świątyni.

Tu BeAv 
Obchodzony niecały tydzień po bolesnej żałobie Tisz be Av (9 Av), Tu BeAv jest żydowskim świętem miłości.

Uwagi dodatkowe:
Purim jest dla alkoholików.
Pesach jest dla cierpiących na OCD (Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne).
Szawuot jest dla cierpiących na bezsenność, a Lag Baomer dla piromanów, którzy nie byli zadowoleni z Chanuki.
Tisz BeAv jest przeznaczona na depresję maniakalną.
Rosz Haszana jest dla ludzi, którzy mają obsesję na punkcie umierania.
Jom Kippur jest dla anorektyków.
Sukkot jest dla bezdomnych.
Simchat Tora jest dla tych, którzy są na szczęśliwszych etapach choroby dwubiegunowej. Mi K'Amcha Yisroel (Kto jest taki, jak Twój naród, naród żydowski?). ... a ludzie wciąż zastanawiają się, dlaczego Żydzi wynaleźli psychologię. 

Tłumaczenie i redakcja Alex Wieseltier

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang