POLITYCZNIE NIEPRAWIDŁOWY SPOSÓB

2022-02-10

POLITYCZNIE NIEPRAWIDŁOWY SPOSÓB NA ZAMKNIĘCIE KAŻDEGO ROSZCZENIA "PALESTYŃSKIEGO"
Phil Schneider, 7 lutego 2022 r., Israel Unwired

Stworzenie narodu tzw. "Palestyńczyków" jest naprawdę jednym z najlepszych marketingowych oszustw XX wieku.
Do 1967 roku, kiedy 3 ogromne armie arabskie z lepszym uzbrojeniem zebrały się na granicach Izraela i zablokowały drogi wodne Izraela, o ludziach, o których dyskutowano na Bliskim Wschodzie mówiono, że to Żydzi i Arabowie. Tak, niektórzy Arabowie byli z Syrii, a niektórzy z Egiptu. Ale Arabowie w Jordanii nie nazywali siebie Jordańczykami, tak jak Arabowie w Libanie nie nazywali siebie Libańczykami. Nazywali siebie szyitami, sunnitami lub chrześcijańskimi Arabami.
Słowo Palestyna było rzeczywiście używane przed 1948 r. - ale prawie zawsze oznaczało Żydów, którzy mieszkali na obszarze geograficznym zwanym Palestyna - obszarze, który Rzymianie nazwali Palestyną. Dlaczego nazwano ją Palestyna? Czy to nie z powodu mieszkających tam Arabów, których nazywano Palestyńczykami? Nie. Żydzi szeroko używali słowa Palestyna. Arabowie nie. "The Jerusalem Post" nazywano wówczas "The Palestine Post". Arabowie uważali się za Syryjczyków, Egipcjan, sunnitów lub szyitów. Ale Arabowie w niewielkiej Ziemi Izraela nigdy nie uważali się za oddzielny naród.
Ale czy Arabowie nie żyli na obszarze, który jest dziś państwem Izrael od tysiącleci? Odpowiedź jest taka, że grupy po kilkuset Arabów żyły na kilku rozproszonych obszarach Ziemi Izraela i grupy po kilkuset Żydów mieszkały na kilku rozproszonych obszarach Ziemi Izraela. Jerozolima miała wyraźną większość żydowską, ale żyli w niej również Arabowie. Niektóre inne obszary, takie jak Jaffa i sąsiednie nowe miasto Tel-Aviv, miały mieszaną populację żydowską i arabską. Ale na całej Ziemi Izraela, aż do końca XIX wieku, było nie więcej niż kilka tysięcy Żydów i kilka tysięcy Arabów. Przez prawie 1900 lat Ziemia Izraela była w dużej mierze pusta.
Ale kiedy żydowscy pionierzy, często nazywani osadnikami lub wczesnymi syjonistami, przybyli z krajów arabskich, w których byli prześladowani, oraz z carskiej Rosji lub Polski, zaczęli oni pracować na tej Ziemi w pobliżu przybrzeżnych obszarów wschodniej części Morza Śródziemnego. Przy wsparciu Żydów z całego świata, a zwłaszcza barona Rotszylda, pionierzy przywrócili tę Ziemię do życia i na Ziemi Izraela powstały możliwości zarobkowe. Wieść dotarła do Arabów z przylegających terenów, że w Ziemi Izraela mogą oni poprawić swój standard życia. To właśnie, na początku XX wieku, sprowadziło Arabów do Ziemi Izraela.
Ale dzisiaj, wyraźnie próbują oni portretować arabski związek z Ziemią Izraela jako historyczna więź, która istniała zawsze przez tysiąclecia. To fikcja, dla której nie ma dowodów. Ta fałszywa więź została faktycznie stworzona mniej niż 50 lat temu, by zmusić Izrael do poddania się arabskim żądaniom. Izrael musi przyjąć postawę, którą Golda Meir trafnie powiedziała: "Izrael nie umrze po to, żeby świat dobrze o nim mówił". Arabowie i ich zwolennicy, którzy twierdzą, że wspierają tak zwaną sprawę "palestyńską", po prostu używają bardziej politycznie poprawnego sposobu popierania zagłady państwa Izrael.

Szybki kurs o Palestynie:
1. Przed Izraelem istniał mandat brytyjski, a nie państwo palestyńskie.
2. Przed mandatem brytyjskim istniało Imperium Osmańskie, a nie państwo palestyńskie.
3. Przed Imperium Osmańskim istniało islamskie państwo mameluków w Egipcie, a nie państwo palestyńskie.
4. Przed islamskim państwem mameluków w Egipcie istniało imperium arabsko-kurdyjskie Ajjubidów, a nie państwo palestyńskie.
5. Przed Ajjubidzkim Imperium istniało frankońskie i chrześcijańskie królestwo Jerozolimy, a nie państwo palestyńskie.
6. Przed Królestwem Jerozolimskim istniały kalifaty Umajjadów i Fatimidów, a nie państwo palestyńskie.
7. Przed imperiami Umajjadów i Fatimidów istniało imperium bizantyjskie, a nie państwo palestyńskie.
8. Przed Cesarstwem Bizantyjskim byli Sasanidzi, a nie państwo palestyńskie.
9. Przed Imperium Sasanidów istniało Cesarstwo Bizantyjskie, a nie państwo palestyńskie.
10. Przed Cesarstwem Bizantyjskim istniało Cesarstwo Rzymskie, a nie państwo palestyńskie.
11. Przed Imperium Rzymskim istniało państwo hasmonidzkie, a nie państwo palestyńskie.
12. Przed państwem hasmonidzkim istnieli Seleucydzi, a nie państwo palestyńskie.
13. Przed Imperium Seleucydów istniało imperium Aleksandra Wielkiego, a nie państwo palestyńskie.
14. Przed Imperium Aleksandra Wielkiego istniało imperium perskie, a nie państwo palestyńskie.
15. Przed Imperium Perskim istniało Imperium Babilońskie, a nie państwo palestyńskie.
16. Przed Imperium Babilońskim istniały królestwa Izraela i Judy, a nie państwo palestyńskie.
17. Przed Królestwami Izraela i Judy istniało Królestwo Izraela, a nie państwo palestyńskie.
18. Przed Królestwem Izraela istniała teokracja dwunastu plemion Izraela, a nie państwo palestyńskie.
19. Przed teokracją dwunastu plemion Izraela istniała aglomeracja niezależnych kananejskich miast-królestw, a nie państwo palestyńskie.
20. Właściwie na tym kawałku ziemi było wszystko, Z WYJĄTKIEM PAŃSTWA PALESTYŃSKIEGO.
Zapraszam do wykorzystania powyższego dla nieoświeconych.

Polskie tłumaczenie Alex Wieseltier

https://www.israelunwired.com/the-politically-incorrect-way-to-shut-down-every-palestinian-claim/   

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang