PESACH 21

2021-03-24

PESACH 21

Zbliża się Pesach. Dzieci z kopenhaskiej Carolineskole śpiewają piosenkę z muzyką i słowami Channy Nussbaum. Poniżej tłumaczenia na polski i angielski oraz oryginalny duński tekst.
A wam wszystkim życzę Chag Pesach Sameach!

Pesach is approaching. The children from the Copenhagen Carolineskole sing a song with music and words by Channa Nussbaum. Below the Polish and English translations and the original Danisj text.
Chag Pesach Sameach to all of you!

Wolność - tekst / muzyka Channe Nussbaum

Dlaczego ten wieczór
Nie jest taki
Jak wszystkie inne?
Dlaczego maczamy
Przaśny chleb
I gorzkie zioła
W słonej wodzie?
Robimy to,
Ponieważ nie jesteśmy
Już niewolni.
Teraz mamy wolność
Prawie we wszystkim,
Co robimy.
Chór: Wolność, Freedom, Frihed, Cherut

Wyobraź sobie, że
Zostałeś jak Faraon ukarany,
Gdy byłeś okrutny.
Wyobraź sobie,
Że twoja woda
Zamieniła się w krew.
I tam, w twoim domu
Zalęgły się szarańcza i zaraza.
Wyobraź sobie,
Jak lud Izraela,
Że musiałbyś uciekać
I zostawić wszystko.
Twoich najlepszych
Towarzyszy zabaw.
I nawet twoją małą
Pluszową myszkę.
Chór: Wolność, Freedom, Frihed, Cheruteinu

RAP:
Teraz możemy swobodnie
Świętować Pesach!
Pamiętaj o tym,
Żyjemy w pokoju.
Oczyściliśmy dom
I zastąpiliśmy chleb macą.
Bo nasi pradziadkowie
Robili to samo!
Gdziekolwiek byli,
Wystawiali kielich wina
Dla proroka Elijasza.
Więc teraz możemy
Świętować święto Pesach
W pokoju.
Pamiętaj o tym,
Żyjemy w pokoju.
Nawet z wirusem,
Maską i dezynfekcją.
Żyjemy razem.
Żyjemy w pokoju.
Chór: Wolność, Freedom, Frihed, Cheruteinu

Freedom - lyrics / music by Channe Nussbaum 
Why this evening

is not like
all the others?
Why do we dip
unleavened bread
and bitter herbs
in salted water?
We do it
because we are not
enslaved anymore.
Now we have freedom
in almost everything
what we do.
Choir: Freedom, Freedom, Frihed, Cherut

Imagine that
you were punished,
like the Pharaoh,
when you were cruel.
Imagine that,
your water was
turned into blood.
and that your house
was full of
Locusts and pestilence.
Imagine that,
like the people of Israel,
you would have
to run away
and leave
everything behind.
Your best playmates
and even your own
little plush mouse.
Choir: Freedom, Freedom, Frihed, Cheruteinu

RAP:
Now we can at ease
celebrate Pesach!
Remember that!
We live in peace!
We cleaned the house
and we replaced
the bread with matzah!
Because our great-grandparents,
they did the same!
Wherever they were,
they were displaying
a goblet of wine
for the Elijah!
So now, we can celebrate
the holiday of Pesach!
In freedom!
Remember that!
We live in peace.
Even with a virus,
mask and disinfection.
We live together.
We live in peace.
Choir: Freedom, Freedom, Frihed, Cheruteinu

Freedom - tekst/ musik Channe Nussbaum

Hvorfor er denne aften
ikke som alle andre?
Hvorfor dypper vi usyret brød
og bitre urter i saltvand?
Det gør vi, fordi
vi ikke længere
er slaver
Nu er vi fri
I næsten alt det
vi laver.
Omkvæd: Freedom, Frihed, Cherut

Tænk hvis du blev straffet
når du var tarvelig
Tænk hvis dit vand
blev til blod
Og der var græshopper
og pest i dit hus.
Tænk hvis du blev nød
til at flygte.
Og efterlade alt.
Dine allerbedste
legekammerater,
selv din lille
krammemus.
Omkvæd: Freedom, Frihed, Cheruteinu

RAP:
Nu kan vi fejre Pesach
i frihed.
Tænk over det,
vi lever i fred.
Vi har gjort rent
og skiftet brødet
ud med matzah.
Vores tip tip oldeforældre
gjorde det samme.
Hvor end de var
satte de et bæger vin
ud til Messias.
Så nu kan vi fejre
Pesach i frihed.
Tænk over det,-
vi lever i fred.
Selv med en virus
og maske og sprit.
Lever vi sammen,
lever vi frit
Omkvæd: Freedom, Frihed, Cheruteinu

https://www.youtube.com/watch?v=lfgpCACKB3Q 

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang