ŻYDOWSCY PARTYZANCI?

2019-03-13

ŻYDOWSCY PARTYZANCI?

Temat partyzantki w czasie wojny pojawia się na tym Forum, szczególnie przy okazji wzmianek o Koniuchach i Nalibokach. Przy tej okazji podkreślane jest uczestnictwo żydowskich partyzantów, przy przechodzeniu mimochodem nad faktem, że te zaplanowane masakry "krnąbrnych" chłopów zostały przeprowadzone przez sowiecką partyzantkę, do której ci żydowscy partyzanci należeli. Fakt, że żydowskie oddziały znajdowały się tylko w sowieckich jednostkach partyzanckich i że żydowskich partyzantów w polskich formacjach partyzanckich AK, BCH, NSZ, NSW czy AL było tyle, co kot napłakał oraz przyczyny takiej sytuacji zostawiam do oceny czytających.
Mogę tu niektórych ucieszyć, że zebrany poniżej spis zbrodni wszystkich formacji partyzanckich i podziemnych sil zbrojnych działających na okupowanych terenach, zawiera jeszcze kilka przypadków, gdzie żydowscy partyzanci też występują.
Patrząc na tę długą listę przestępstw, można sobie wyobrazić, że okoliczna ludność nie zawsze była szczęśliwa z faktu znajdowania się w pobliżu oddziałów partyzanckich, które w niektórych przypadkach były może bardziej "uciążliwe" niż Niemcy, bo oprócz przymusowych dostaw dla niemieckich okupantów trzeba było jeszcze przeżyć niespodziewane wizyty partyzanckich "zaopatrzeniowców". Czego się można było spodziewać po ludziach żyjących w prymitywnych warunkach z karabinem pod głową i będących po ciągłym zagrożeniem niemieckim, co nie sprzyjało rozwojowi uczuć wyższych. Życie ludzkie znaczyło mniej niż jałówka dostarczająca pożywienie dla oddziału. Ci wzmiankowani Żydzi dostosowali się najprawdopodobniej do ogólnego poziomu i byli takimi samymi gruboskórnymi bandziorami jak reszta, nie cofając się od czynów, które w praworządnym państwie byłyby karane wieloletnim wiezieniem. Ale to nie było praworządne państwo. To była okupacja, gdzie czasami Niemcy byli daleko, a walka o kawal mięsa czy bochenek chleba odbywała się codziennie. Dla zainteresowanych podaje poniżej "kwiatki" przestępczej działalności z rozdzieleniem na poszczególne ugrupowania:

ARMIA KRAJOWA I BCH

Zbrodnia w Chlebowicach Świrskich - zbrodnia dokonana w nocy z 15 na 16 marca 1944 przez oddział Armii Krajowej

Zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim - przypisywany żołnierzom Armii Krajowej 17 sierpnia 1944 mord na grupie 50-60 Żydów w zespole leśnym w okolicy wsi Siekierno

Zbrodnia w Sahryniu - zbrodnia popełniona przez polskie oddziały partyzanckie (Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich) na ukraińskiej ludności Sahrynia 10 marca 1944

Zbrodnia w Dubinkach - wydarzenia, do których doszło 23 czerwca 1944 roku we wsi Dubinki. AK Wilno

Zbrodnia w Mołożowie - zbrodnia dokonana we wsi Mołożów 6 maja 1943 na cywilnej ludności ukraińskiej przez oddział Kedywu.

Zbrodnia w Strzelcach i Tuchaniach - zbrodnia dokonana we wsi Strzelce i Tuchanie 26 maja 1943 na cywilnej ludności ukraińskiej przez oddział Kedywu Armii Krajowej.

Zbrodnia w Szołomyi - zbrodnia dokonana w nocy z 10 na 11 czerwca 1944 przez oddziały leśne Armii Krajowej

Zbrodnie w Bukowinie -zbrodnia odwetowa, której ofiarą padli zamieszkujący ją Ukraińcy. 26 lipca 1943 Oddział partyzancki NOW-AK "Ojca Jana" zaatakował wieś.

Zbrodnie w Pawłokomie - szereg akcji samoobrony polskiej wymierzonych przeciw obywatelom polskim narodowości ukraińskie. Zbrodnia 3 marca 1945 r. dokonana przez oddział Józefa Bissa i polskiej samoobrony

Zbrodnia w Bachowie - zbrodnia dokonana 11 kwietnia 1945 na ukraińskiej ludności wsi Bachów przez oddziały poakowskie (przypuszczalnie ze Zgrupowania Warta) i BCh wraz z okolicznymi polskimi chłopami.

Zbrodnia w Brzusce - zbrodnia dokonana 11 kwietnia 1945 na ukraińskiej ludności wsi Brzuska przez oddziały poakowskie (przypuszczalnie ze Zgrupowania Warta) i BCh wraz z okolicznymi polskimi chłopami.

Zbrodnia w Sufczynie - zbrodnia dokonana 11 kwietnia 1945 na ukraińskiej ludności wsi Sufczyna przez oddziały poakowskie (przypuszczalnie ze Zgrupowania Warta) i BCh wraz z okolicznymi polskimi chłopami.

NSZ

Mord w Puchałach Starych - mord chłopów białoruskich dokonany 31 stycznia 1946, za które to przestępstwo odpowiada oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem Romualda Rajsa

Pacyfikacja wsi Zanie, Szpaki i Końcowizna (1-2 lutego 1946) - noszące znamiona ludobójstwa zbrodnie oddziału NZW dokonane w miejscowościach Zanie, Szpaki i Końcowizna na Podlasiu.

Zbrodnia w Piskorowicach - zbrodnia na ukraińskiej ludności wsi Piskorowice przeprowadzona 18 kwietnia 1945 r. przez oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem Józefa Zadzierskiego

Zbrodnia w Zaleszanach − mord dokonany 29 stycznia 1946 roku na cywilnych mieszkańcach wsi Zaleszany w województwie podlaskim, za który odpowiedzialność ponosi oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzony przez Romualda Rajsa

NSW

Zbrodnia w Korytnikach - zbrodnia dokonana w kwietniu 1945 na ukraińskiej ludności wsi Korytniki przez oddział Ludowej Straży Bezpieczeństwa pod dowództwem Romana Kisiela Sępa.

Zbrodnia w Małkowicach - zbrodnia dokonana w dniach 17 i 18 kwietnia 1945 na ukraińskiej ludności wsi Małkowice przez oddział Ludowej Straży Bezpieczeństwa pod dowództwem Romana Kisiela Sępa.

Zbrodnia w Skopowie - zbrodnia dokonana wiosną (podawana jest data 6 marca[1]) 1945 na ukraińskiej ludności wsi Skopów przez oddział Ludowej Straży Bezpieczeństwa pod dowództwem Romana Kisiela Sępa.

Zbrodnia w Trójczycach - zbrodnia dokonana w kwietniu 1945 na ukraińskiej ludności wsi Trójczyce przez oddział Ludowej Straży Bezpieczeństwa pod dowództwem Romana Kisiela Sępa.

Zbrodnia w Wierzchowinach - zbrodnia popełniona na ukraińskiej ludności wsi Wierzchowiny na Lubelszczyźnie, w dniu 6 czerwca 1945, przypisywana oddziałowi Narodowych Sił Zbrojnych

Mord pod Borowem - zbrodnia dokonana 9 sierpnia 1943 przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych, w okolicy wsi Borów gdzie miało miejsce rozstrzelanie partyzantów oddziału Gwardii Ludowej.

Mord w Horeszkowicach - zbrodnia rabunkowa na ośmioosobowej polskiej rodzinie przesiedleńców zza Bugu zakwaterowanej w poukraińskim gospodarstwie popełniona przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych we wsi Horeszkowice 13 kwietnia 1945 roku.

Pogrom w Przedborzu - zbrodnia popełniona na żydowskich mieszkańcach miasteczka Przedbórz 27 maja 1945 przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych

AL

Pogrom w Ludmiłówce (listopad 1942 - luty 1943) - pogrom społeczności żydowskiej oraz żydowskich członków Gwardii Ludowej we wsi Ludmiłówka i jej okolicach w powiecie kraśnickim, popełniony przez komunistycznychpartyzantów z Gwardii Ludowej, pod dowództwem Grzegorza Korczyńskiego (późniejszego wiceministra obrony PRL).

Pogrom w Kraśniku - pogrom żydowskich partyzantów Gwardii Ludowej popełniony 22 września 1943 przez komunistycznych partyzantów Gwardii Ludowej w Kraśniku.

Zbrodnia w Owczarni - zbrodnia dokonana 4 maja 1944 przez oddział Armii Ludowej dowodzony przez Bolesława Kaźmiraka (Kowalskiego), ps. "Cień" w Owczarni na podstępnie zaatakowanych żołnierzach z 3 kompanii 15 Pułku Piechoty AK

Mord w Drzewicy (22 stycznia 1943) - zbrodnia na tle rabunkowo-ideologicznym, dokonana przez komunistycznych partyzantów z oddziału Gwardii Ludowej pod dowództwem Izraela "Lwa" Ajzenmana

ROSYJSKA PARTYZANTKA

Zbrodnia w Koniuchach - zbrodnia popełniona 29 stycznia 1944 przez partyzantówradzieckich (Rosjan i Litwinów) Genrikasa Zimanasa i partyzantów żydowskich

Zbrodnia w Nalibokach - 8 maja 1943 masakra polskich mieszkańców wsi Naliboki dokonana przez oddziały radzieckich i żydowskich partyzantów.

Zbrodnia w Dokudowie - 5 marca 1944 pododdziały rosyjskiej partyzantki z Brygady im. Kirowa (m.in. oddział Ordżonikidze złożony z Żydów) spacyfikował okoliczne osady i folwark

UPA

Zbrodnie w Bukowinie - zbrodnie dokonane w 1943 przez Ukraińską Policję Pomocniczą na polskich mieszkańcach Bukowiny oraz zbrodnia odwetowa, której ofiarą padli zamieszkujący ją Ukraińcy.

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej - dokonana 28 lutego 1944 akcja pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej w Hucie Pieniackiej, w wyniku której śmierć poniosło około 850 osób. Pacyfikacji dokonali, według śledztwa IPN, ukraińscy policjanci z jednego batalionów 4 Pułku Policji SS (niem. Galizisches SS Freiwilligen Regiment 4) pod niemieckim dowództwem, wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii

Zbrodnia w Wiązownicy - atak na wieś Wiązownica, położoną w byłym powiecie jarosławskim województwa lwowskiego, połączony z zamordowaniem około 100 Polaków, dokonany 17 kwietnia 1945 roku przez kureń Ukraińskiej Powstańczej Armii Iwana Szpontaka

Zbrodnia w Palikrowach - zbrodnia dokonana 12 marca 1944 w Palikrowach przez 4 Pułk Policji SS utworzony z ukraińskich ochotników do 14 Dywizji Grenadierów SS (Galizien) oraz miejscowe bojówki UPA i SKW.

Zbrodnia w Kisielinie - zbrodnia dokonana w niedzielę 11 lipca 1943 roku na ludności polskiej w Kisielinie położonym w powiecie horochowskim województwa wołyńskiego przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Zbrodnia w Marii Woli - zbrodnia dokonana przez Ukraińską Powstańczą Armię i chłopów ukraińskich na mieszkańcach kolonii Maria Wola, położonej w powiecie włodzimierskim województwa wołyńskiego, podczas rzezi wołyńskiej. 12 lipca 1943

Zbrodnia w Podkamieniu - zbrodnia dokonana między 12 a 16 marca 1944 przez kureń UPA dowodzony przez Maksa Skorupśkiego ps. "Maks" przy pomocy 4 pułku policji SS złożonego z ukraińskich ochotników

Zbrodnia w Parośli I - zbrodnia dokonana przez sotnię Ukraińskiej Powstańczej Armii pod dowództwem Hryhorija Perehijniaka "Dowbeszki-Korobki" (według Władysława Filara dowodził Korziuk Fedir ps. Kora) w dniu 9 lutego 1943 na ludności polskiej we wsi Parośla w gminie Antonówka

Zbrodnia w Wygrance - zbrodnia dokonana 11 lipca 1943 przez oddział UPA z grupy "Piwnicz" oraz okoliczną ludność ukraińską na Polakach podczas rzezi wołyńskiej

Zbrodnia w Kątach - zbrodnia dokonana przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz chłopów ukraińskich na mieszkańcach wsi Kąty, położonej w powiecie lubomelskim województwa wołyńskiego, podczas rzezi wołyńskiej. 30 sierpnia 1943

Uwaga. Podane powyżej zbrodnie oddziałów UPA to drobny wyciąg z 133 zanotowanych przypadków. 

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang