Minjan

2021-12-11

MINJAN

Minjan to hebrajskie słowo oznaczające kworum dziesięciu dorosłych Żydów wymaganych do wykonywania pewnych obowiązków religijnych. Samo słowo pochodzi od hebrajskiego słowa maneh (מנה)‎ oznaczającego liczyć lub policzyć.
Zawsze można odmawiać swoje modlitwy samemu, w dowolnym czasie i miejscu, ale modlitwa z innymi daje poczucie więzi i bliskości oraz daje grupie możliwość głębszego skupienia się na swoich modlitwach. Wymóg minjanu przy wielu podstawowych rytuałach judaizmu dopinguje Żydów do jedności społecznej.

Kiedy potrzebny jest Minjan?
Zazwyczaj w żydowskiej wspólnej modlitwie potrzebnych jest dziesięciu dorosłych Żydów w odniesieniu do pewnych elementów regularnych codziennych nabożeństw lub szabatów, czytania fragmentów Tory i Księgi Profetów (haftory) w synagodze oraz odmawiania Kadisz. Inne rytuały wymagające minjanu to: siedem błogosławieństw weselnych (Szeva Berachot) , odmawianie błogosławieństwa kapłańskiego (Birkat Kohanim) i odmówienie modlitwy o wyjście z niebezpiecznej sytuacji (Birkat HaGomel). 
Tylko dorośli Żydzi mogą być liczeni w minjanach - oznacza to Żydów, którzy osiągnęli pełnoletność (13 lat w przypadku chłopców, 12 lub 13 lat w przypadku dziewczynek).

Skąd pochodzi Minjan?
Istnieje kilka wyjaśnień wywodzących się z Tory, które mogą wyjaśniać, dlaczego specjalnie wybrano liczbę dziesięć. Pierwsza pochodzi z historii Noego, gdzie było osiem osób (Noe, jego trzech synów i żony) plus obecność Boga, co nie wystarczyło, aby uratować świat przed zniszczeniem, podczas gdy dziesięć mogło wystarczyć.
Podobnie w historii Abrahama i zniszczeniu Sodomy i Gomory, gdzie Abraham nie mógł znaleźć nawet dziesięciu sprawiedliwych i dlatego Bóg zniszczył te miasta.
Później, gdy Żydzi koczowali na pustyni po wyjściu z Egiptu, dziesięciu mężczyzn zostało wysłanych w celu zbadania ziemi Izraela i wrócili z negatywnym raportem. Talmud komentuje werset z Księgi Liczb 14:27, z opowieści o szpiegach, że hebrajskie słowo "eidah" oznacza zgromadzenie dziesięciu mężczyzn.

Kto tworzy Minjan?
W synagogach ortodoksyjnych dziesięciu dorosłych mężczyzn to nadal standard. W bardziej postępowych społecznościach żydowskich, od halachicznego egalitaryzmu po konserwatywne i reformowane synagogi, do kworum liczy się zarówno dorosłe kobiety, jak i mężczyzn. Niektóre wspólnoty wymagają dwudziestu dorosłych, dziesięciu mężczyzn i dziesięciu kobiet, by kobiety były tak samo ważne jak mężczyźni w formowaniu wspólnoty modlitewnej, ale tradycyjny wymóg dziesięciu mężczyzn nadal jest spełniony.

W 2020 roku, wraz ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zgromadzenia dużej ilości osób uznano za niebezpieczne. Społeczności żydowskie zaczęły rozważać, czy wirtualny minjan, zwołany przez Zoom lub inny program wideokonferencyjny, będzie odpowiadać właściwemu minjanowi według halachy. Niektórzy rabini orzekli, że w tym przypadku dozwolone są wirtualne minjany, powołując się na źródła, które nawiązywały do tego, że mężczyźni musieli się tylko widzieć, a nie fizycznie przebywać razem w przestrzeni. (Pesahim 85b, Prawa Modlitwy Rambama 8:7 i Szulhan Aruch Orah Hayyim 55:13-14). Inni orzekli, że jeśli dziesięciu mężczyzn jest fizycznie "w jednym miejscu", to inni mogą się dołączyć wirtualnie i wypełnić swoje zobowiązania modlitewne z fizycznie obecnymi mężczyznami.
COVID-19 stanowił zagrożenie dla życia ludzi, a żydowska zasada pikuach nefesh, idea, że prawie całe żydowskie prawo może i powinno być pominięte w celu ratowania życia, była ważną zasadą w tych dyskusjach. To, czy niektóre grupy żydowskie będą nadal zezwalać na wirtualne minjany po pandemii lub w przypadku podobnego kryzysu, dowiemy się dopiero w przyszłości.

Polskie tłumaczenie i redakcja Alex Wieseltier

https://www.myjewishlearning.com/article/minyan-the-congregational-quorum/  

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang