Niedokończony

2021-04-07

Po akcji pełnej mozołu
Usiedli wreszcie do stołu
Ona rzekła: Wspaniale!
Byle tylko tak dalej
I zrób to jeszcze od dołu!