Jom Kipur 21

2021-09-13

JOM KIPUR

Jom Kipur (Dzień Pojednania) jest kulminacją Jamim Noraim (Dni Grozy), rozpoczynających się w dniu rozpoczęcia Rosz Haszana (Żydowskiego Nowego Roku). Jest to dzień, na którego zakończenie, zgodnie z tradycją, Bóg pieczętuje Księgi Życia i Śmierci na nadchodzący rok. Dzień poświęcony jest pokucie za grzechy popełnione w ciągu ostatniego roku. Ze względu na charakter Jom Kipur i związanych z nim rytuałów jest to najbardziej uroczysty dzień w żydowskim kalendarzu.
Jom Kipur to dzień, w którym wspominamy swoich najbliższych, którzy już odeszli z tego świata i w którym powinniśmy się oderwać od doczesnego świata, w którym żyjemy i poświęcić się całym sercem i umysłem naszej relacji z Najwyższym. Najbardziej rozpowszechnioną manifestacją tego oddania jest post. Inne przykłady to powstrzymywanie się od prania, stosunków seksualnych i noszenia skóry (oznaka luksusu w dawnych czasach). Tradycyjnie w tym dniu ubieramy się na biało, co ma symbolizować osobistą czystość. Dla uniknięcia skóry, wielu Żydów nosi w Jom Kipur trampki lub białe sportowe buty.
Liturgia Jom Kipur jest całkowicie skupiona w synagodze. Jom Kipur to jedyny dzień w roku kiedy nosi się tałes lub szal modlitewny również wieczorem. Jom Kipur rozpoczyna się jeszcze za dnia (gdy jest jeszcze jasno) starożytną modlitwą Kol Nidrei (Wszystkie Ślubowania), w której kongregacja prosi, aby wszystkie przysięgi złożone pod przymusem w nadchodzącym roku mogły być uważane za nieważne przed Bogiem.
Nadrzędnym tematem Jom Kipur jest pokuta. W czasie tego święta wszystkie myśli mają być skupione wokół tego tematu. Dzień ten kręci się wokół tematu skruchy całej kongregacji za grzechy popełnione w ciągu ostatniego roku, aby zarówno społeczność, jak i jednostka została wpisana do Księgi Życia na nadchodzący rok. 

Alex Wieseltier

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang