Gwiazda Dawida

2021-11-05

GWIAZDA DAWIDA
Rabin Shragaia Simmons, Aish

Od Holokaustu po izraelską flagę, jakie jest głębsze znaczenie tego sześcioramiennego symbolu żydowskiego?

W czasach współczesnych gwiazda Dawida stała się głównym symbolem żydowskim. Tę sześcioramienną gwiazdę (heksagram), złożoną z dwóch zazębiających się trójkątów, można znaleźć na mezuzach, menorach, tałesach i kipie. Karetki pogotowia w Izraelu noszą znak "Czerwonej Gwiazdy Dawida", a flaga Izraela ma niebieską Gwiazdę Dawida zasadzoną w środku.
Jakie jest pochodzenie tego sześcioramiennego symbolu?
Sześć punktów symbolizuje panowanie Boga nad wszechświatem we wszystkich sześciu kierunkach.
W długiej i często trudnej historii narodu żydowskiego zdawaliśmy sobie sprawę, że naszą jedyną nadzieją jest złożenie ufności w Bogu. Sześć punktów gwiazdy Dawida symbolizuje panowanie Boga nad wszechświatem we wszystkich sześciu kierunkach: północnym, południowym, wschodnim, zachodnim, górnym i dolnym.
Pierwotnie hebrajskie imię Magen David - dosłownie "Tarcza Dawida" - poetycko odnosiło się do Boga. Przyznaje, że nasz bohater wojskowy, król Dawid, odniósł zwycięstwo nie dzięki własnej sile, ale dzięki wsparciu Wszechmocnego. Nawiązuje do tego trzecie błogosławieństwo po czytaniu Haftory w Szabat: "Błogosławiony jesteś Bóg, Tarczo Dawida".
Kiedy więc Gwiazda Dawida została przyjęta jako symbol żydowski? Nie wspomina o tym Biblia ani Talmud, i najwyraźniej została przyjęta później w żydowskiej historii. Nadal badając różne wyjaśnienia dotyczące znaczenia Gwiazdy Dawida, możemy docenić głębokie żydowskie koncepcje.
Jednym z wytłumaczeń jest to, że sześcioramienna gwiazda uzyskuje formę i substancję ze swojego stałego środka. Ten wewnętrzny rdzeń reprezentuje wymiar duchowy, otoczony sześcioma uniwersalnymi kierunkami. (Podobna idea dotyczy Szabatu - siódmego dnia, który nadaje równowagę i perspektywę sześciu dniom tygodnia).
W kabale dwa trójkąty reprezentują dychotomie tkwiące w człowieku: dobro kontra zło, duchowe kontra fizyczne itd. Te dwa trójkąty mogą również reprezentować wzajemną relację między narodem żydowskim a Bogiem. Trójkąt skierowany w górę symbolizuje nasze dobre uczynki, które wznoszą się do nieba, a następnie aktywują przepływ dobroci z powrotem w dół do świata, symbolizowany przez trójkąt skierowany w dół.
Niektórzy uważają, że Gwiazda Dawida jest skomplikowaną, zazębiającą się figurą, która nie ma sześciu (heksogram), ale raczej 12 (dodekogram) boków. Można ją uznać za złożoną z dwóch zachodzących na siebie trójkątów lub złożoną z sześciu mniejszych trójkątów wychodzących z centralnego heksogramu. Podobnie jak naród żydowski, gwiazda ma 12 boków, reprezentujących 12 plemion Izraela.
Bardziej realna teoria głosi, że podczas buntu Bar Kochby (I wiek) opracowano nową technologię tarcz, wykorzystującą nieodłączną stabilność trójkąta. Za tarczą znajdowały się dwa zazębiające się trójkąty, tworzące sześciokątny wzór punktów podparcia.
Jedną z cynicznych sugestii jest to, że Gwiazda Dawida jest odpowiednim symbolem wewnętrznej walki, która często dotyka naród żydowski: dwa trójkąty skierowane w przeciwnych kierunkach!
Gwiazda Dawida była smutnym symbolem Holokaustu, kiedy naziści zmusili Żydów do noszenia identyfikującej żółtej gwiazdy. W rzeczywistości Żydzi byli zmuszani w średniowieczu do noszenia specjalnych odznak, zarówno przez władze muzułmańskie, jak i chrześcijańskie, a nawet w Izraelu pod panowaniem Imperium Osmańskiego.
Czy to niebieska gwiazda powiewająca dumnie na fladze, czy złota gwiazda zdobiąca wejście do synagogi, Gwiazda Dawida jest przypomnieniem, że my, naród żydowski... ufamy Bogu.

Polskie tłumaczenie Alex Wieseltier

Star of David, Jewish star, Magen David (aish.com)     

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang