Drzewo Życia

2021-11-24

Czym jest Drzewo Życia (Etz Chaim)?

Termin ten wywodzi się z biblijnej historii Ogrodu Eden i jest często używany w życiu Żydów.
Hebrajski termin etz chaim (dosłownie "drzewo życia") jest powszechnym terminem w życiu żydowskim, często używanym w odniesieniu do Tory. Jest to popularna nazwa synagog i szkół żydowskich, a także tytuł jednego z najważniejszych dzieł mistyki żydowskiej.
Torę i jej przykazania porównuje się do "Drzewa Życia". Pierwsza wzmianka o drzewie życia w tekstach żydowskich pochodzi z biblijnej opowieści o Ogrodzie Eden. Księga Rodzaju 2:9 opowiada, że Bóg napełnił ogród pięknymi i smacznymi drzewami, a na środku posadził w szczególności dwa - drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła, którego owoce zabronił Adamowi i Ewie jeść.
Drzewo życia jako metafora Tory pochodzi z Księgi Przysłów, w której trzykrotnie używa się tego terminu, z których najsłynniejszym jest powiedzenie z Księgi Przysłów 3:18: "Etz chaim hee l'machazikim bah" ("Ono jest drzewem życia dla tych, którzy je chwytają"). Ten wers, odnoszący się do Tory, jest często śpiewany w synagogach aszkenazyjskich, kiedy Tora jest wkładana do arki po publicznych czytaniach.
Księga Przysłów porównuje także "owoc sprawiedliwych" (11:30) i "uzdrawiający język" (15:4) do drzewa życia. W żydowskiej tradycji mistycznej drzewo życia nawiązuje do dobrze znanego diagramu ilustrującego dziesięć boskich emanacji.
W czasach współczesnych termin ten jest nadal szeroko używany. Wiele synagog i żydowskich instytucji edukacyjnych nosi nazwę Etz Chaim.

Drzewo Życia to również starożytny mistyczny symbol występujący w różnych kulturach od Majów po Celtów, od buddyzmu po mitologię nordycką.
Chociaż te legendy kulturowe, skupione wokół świętego Drzewa Życia, mogą różnić się szczegółami, ich historie symbolizują podobne nadrzędne koncepcje związane z religią, filozofią i duchowością.
Symbol Drzewa Życia jest powszechnie przedstawiany jako duże drzewo z korzeniami sięgającymi do wnętrza ziemi i gałęziami, które rozciągają się na zewnątrz do nieba. To reprezentuje połączoną naturę wszystkich rzeczy we wszechświecie; wieczne połączenie sfery fizycznej, w której jesteśmy zakorzenieni, i sfery duchowej, do której sięgamy. Drzewo Życia służy jako przypomnienie naszego uniwersalnego połączenia z Matką Ziemią i naszej zależności od niej, aby rosnąć i rozkwitać.
Często używamy terminu "drzewo genealogiczne" w odniesieniu do naszych przodków. Poprzez skomplikowany układ gałęzi symbol Drzewa Życia reprezentuje połączenie z rodziną, te wspólne korzenie łączą nas z naszymi przeszłymi i przyszłymi pokoleniami. Życie drzewa symbolizuje rozwój rodziny - drzewo wyrasta z nasiona, a gdy rośnie i rozgałęzia się, daje nowe owoce i życie następnemu pokoleniu.
Wraz z przechodzeniem pór roku na jesień i zimę wiele drzew wchodzi w fazę hibernacji i traci liście. Jednak z nadejściem wiosny, drzewa zaczynają powoli rosnąc, najpierw wypuszczając małe pąki, zanim zakwitną do życia. Podobnie jak cykl życia drzew, nasze życie może doświadczać pór ciemności i światła, śmierci i odrodzenia. Symbol Drzewa Życia reprezentuje zatem odrodzenie, pozytywną energię i nowe początki.
Symbol Drzewa Życia reprezentuje nasz rozwój osobisty, wyjątkowość i indywidualne piękno. Tak jak gałęzie drzewa wzmacniają się i wznoszą ku niebu, my również stajemy się silniejsi, dążąc do większej wiedzy, mądrości i nowych doświadczeń, gdy przechodzimy przez życie. Wszystkie drzewa zaczynają życie w ten sam sposób, jednak wraz z wiekiem przetrwają siły natury i rozwijają się na swój własny, niepowtarzalny i piękny sposób.

Polska redakcja Alex Wieseltier
https://www.myjewishlearning.com/article/what-is-the-tree-of-life-etz-chaim/  

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang