Droga Europo

2020-05-27

Droga Europo - Izraelczycy Nie są Twoimi Żydami
Pokazuje, w jaki sposób (Europa) kieruje swoje skargi przeciwko Izraelowi, czyniąc to w kategoriach "karania" źle zachowującego się dziecka. Opinia.
Jack Engelhard, 24/05/20

Kiedyś ludzie kierujący Unią Europejską będą musieli przyzwyczaić się do myśli, że Izrael pozostanie tutaj (na zawsze).
Do tej pory było to trudno sprzedać, głównie dlatego, że stare nawyki ciężko umierają.
Wśród fali potępień skierowanych przeciwko Izraelowi, choćby za myślenie o suwerenności części Judei i Samarii, najbardziej wymowna jest następująca wypowiedź Josepha Borrella, Wysokiego Komisarza UE do Spraw Zagranicznych: "Zdecydowanie wzywamy Izrael do powstrzymania się od każdej jednostronnej decyzji, która prowadziłaby do aneksji jakiegokolwiek okupowanego terytorium palestyńskiego i jako taka była sprzeczna z prawem międzynarodowym".
Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, Wysoki Komisarz jest w błędzie, w rozumieniu nas z Gatestone Institute.
Od niepamiętnych czasów, a dokładnie od synajskiego Objawienia, które mędrzec Juda Halevi określił jako decydujący moment całej historii świata, ta cała ziemia należy do Żydów, jak to potwierdzono wiele razy począwszy od (Deklaracji) Balfoura, poprzez Ligę Narodów, Konferencję w San Remo, z powrotem do Haleviego "Kuzari" i w końcu do Hebrajskiej Biblii.
To jest napisane na pergaminie. To jest wyryte w kamieniu. To jest zapisane w DNA każdego Żyda, mężczyzny, kobiety i dziecka.
Co więc niepokoi tych europejskich komisarzy, tych wielkich i tych małych, zwłaszcza z Francji, a teraz nawet i z Watykanu?
Tak, Francja, wciąż pamiętana z Obławy w Paryżu, która nawet zadziwiła Gestapo, jak efektywnie żandarmi wzięli się za to zadanie.
Raptem Francuzi byli skuteczniejsi nawet niż Niemcy... a dzisiaj, nawiasem mówiąc, Niemcy wyraziły "zaniepokojenie" możliwym krokiem Izraela w kierunku częściowej aneksji.
Teraz pozostaje tylko zajecie stanowiska naszym Demokratom. Tego niewłaściwego. W Senacie, 19 z nich "ostrzega" Izrael, żeby lepiej pomyślał dwa razy, jeśli chodzi o sprawy suwerenność.
Czy był kiedykolwiek czas, kiedy Żydów nie "ostrzegano"?
Znowu (król Dawid) --- "narody podnoszą wrzask".
Powrót do dykteryjki o "okupowanym terytorium palestyńskim" mówi wszystko, co musisz wiedzieć o tym, co oni wszyscy myśleli przez ostatnie 72 lata... i tu nie chodzi tylko o "Zachodni Brzeg", ale raczej o cały kraj. Dla nich wszystko należy do Arabów lub kogokolwiek... kogokolwiek oprócz Żydów.
Dlaczego? Ponieważ ich zdaniem Żydzi są częścią europejskiej historii, historii, która Izraelczycy woleliby zapomnieć... ale do której zapomnienia Europejczycy nie chcą dopuścić.
Dla typowego Izraelczyka Europa jest star
ą  i daleką  galaktyką.
Nikt nie powie tego głośno, ale dla Unii Europejskiej całość jest "okupowanym terytorium palestyńskim", ponieważ Żydzi są wreszcie u siebie i są panami własnego losu.
Właśnie to doprowadza ich do szaleństwa (chyba z wyjątkiem Austrii i Węgier).
Dlatego wchodzą na pełne obroty, ilekroć Izraelczycy zbudują osadę w miejscu "zarezerwowanym" dla palestyńskich Arabów.
Jakże zadziwiające jest to, że wymaga się od jakiegoś kraju wydzielenia kilometrów własnego terytorium, po to by inni ludzie mogli tam wejść i zawładnąć.
To bardzo dziwne, ale nie w przypadku Izraela... a Europejczycy są zaszokowani faktem, że Izraelczycy są... tak "bezkompromisowi" w tej sprawie. Ci Żydzi nie chcą się dostosować!
To bardzo znamienne, w jaki sposób kierują oni swoje skargi na Izrael, czyniąc to w kategoriach "kary" wobec źle zachowującego się dziecka.
Tak się składa, że Izrael wyrósł na pełnoprawną potęgę światową.
Ktoś musi im o tym powiedzieć.

Tłumaczenie Alex Wieseltier

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang