Dlaczego niektórzy ludzie nie lubią Izraela?

2019-11-26

Dlaczego niektórzy ludzie nie lubią Izraela?
Yan Nasonov, Izrael (publikowane w Quora.com)

Dlaczego tak wielu ludzi jest przeciwko Izraelowi?
Myślę, że głównie z powodu tego, że Izrael zaprzecza podstawowym / fundamentalnym poglądom wyznawanych przez wielu ludzi. Zbiorowe myślenie jest również bardzo silne wśród większości grup antyizraelskich, co intensyfikuje nastroje antyizraelskie nawet wśród osób, które osobiście nie mają nic przeciwko Izraelowi.
Nie będę mówił o każdym rodzaju tych grup ani o ich opiniach, wiec spróbuję to uogólnić i bardzo uprościć! Oczywiście opinie, które tu przedstawię, nie są podzielane przez wszystkich członków grup, o których będę mówił. Rzeczywistość jest bardziej niuansowania, ale uogólnienie jest konieczne, dla oddania ogólnego obrazu. Skoncentruję się na trzech typowych grupach antyizraelskich.

Lewica Zachodnia: Lewicowcy zachodni, a zwłaszcza europejscy, są święcie przekonani, że:

Polityczne poglądy są powiązane z intelektem, tj. lewicowcy są bardziej inteligentni, niż prawicowcy.
Nacjonalizm jest zły.
Kapitalizm jest zły.
Słabszy ma zawsze rację.
Izrael jest kolonią europejską, a Izraelczycy powinni być dokładnie tacy jak Europejczycy.

Izrael poprzez swoje istnienie burzy pierwsze założenie: jego populacja jest wyraźnie prawicowa, a jednocześnie wysoce inteligentna.
Jest także krajem nacjonalistycznym, który z biegiem lat stał się coraz bardziej kapitalistyczny. Lewicowcy szczególnie nie znoszą aspektu nacjonalistycznego, ponieważ rdzeniem lewicowej myśli od ponad 100 lat było przekonanie, że państwa narodowe są złe. Izrael (i Żydzi) można uważać za naród, który wprowadził ideę państwa narodowego tysiące lat temu (nie jestem pewien, czy tak jest, ale jest to powszechna opinia) i nadal uosabia tę koncepcję do dziś.
Lewicowcy na Zachodzie nie mogą również poprzeć silniejszej strony w żadnym konflikcie, bo ich podstawowym poglądem jest, że słabszy ma zawsze rację. Dlatego właśnie europejska lewica poparła Izrael przed wojną sześciodniową 1967 r. i na ogół przestała go popierać, kiedy... „nagle” Izrael zmienił się z biednego i słabego do bogaty i silny. Oczywiście, jeżeli usuniesz z tego równania państwa arabskie i porównasz go tylko z Palestyńczykami. Przynajmniej tak widzieli to lewicowi europejscy i nadal tak widzą do dzisiaj.
I na koniec: Wielu lewicowców europejskich naprawdę wierzy, że Izrael jest kolonią europejską i ten fakt, który dla tych ludzi z samej definicji jest czymś negatywnym, prowadzi do innego aspektu: Europejczycy oczekują, że Izrael będzie postępował dokładnie tak, jak oni sądzą, postąpiłaby w podobnej sytuacji Europa (tak zostało to otwarcie stwierdzone przez wielu europejskich dygnitarzy). I tu mamy problem, ponieważ jeśli postrzegasz Izrael jako potęgę kolonialną i wierzysz, że powinien on zachowywać się, jak Europa zrobiła ze swoimi koloniami (tj. porzucić je i powrócić do Europy), wówczas staje się niepojęte, że Izraelczycy chcą zostać i nie chcą pójść gdzie indziej.
Dużą winę w tym ponosi antysemityzm i Holokaust. Większość lewicowców w Europie nie jest antysemicka, ale wierzy w niektóre specyficzne antysemickie mity. Oni chcą także udowodnić, że Żydzi popełniają różne okrucieństw (nawet jeśli jest to całkowicie fałszywe), rozgrzeszając się tym, co zrobiono poprzednio Żydom.

Zachodnia skrajna prawica:
Znaczna część zachodniej skrajnej prawicy w rzeczywistości nie jest antyizraelska, ale ci, którzy są z reguły antysemitami, po prostu uważają, że Żydzi są gorsi od białych. I są też niezadowoleni, że Żydów uważa się za „białych” (zwłaszcza w USA).

Niektóre kraje arabskie / muzułmańskie:
(mówiąc głównie o krajach MENA, nie o Azji Środkowej czy Albanii itp.)

Antysemityzm jest bardzo silny w wielu z tych krajów (na przykład 93% Palestyńczyków ma antysemickie przekonania, a w Iraku 92%: źródło — ADL GLOBAL 100: Indeks antysemityzmu) i wielu z nich uważa się, że protokoły „Mędrców Syjonu” są prawdą. Jednak traktowanie ich nienawiści do Izraela jako prostego antysemityzmu powoduje utratę szerszej perspektywy.
To oczywiste, że oni identyfikują się z innymi Arabami / muzułmanami w historycznych i bieżących konfliktach z Izraelem, bez względu na to, która strona ma rację.
Ale to sięga nawet głębiej, do podstawy ich systemu pojmowania.
Podobnie jak europejscy lewacy, większość ludzi w tych krajach naprawdę wierzy, że Izrael jest okupantem kolonialnym w Europie, a nie rdzenną ludnością powracającą do swojej ziemi. To jednak nie wszystko: fakt, że Izraelowi udało się odnieść większy sukces pod względem gospodarczym, naukowym i wojskowym niż którykolwiek z tych krajów oraz że Żydzi i Izrael nie mają zamiaru się wynieść, całkowicie burzy ich pogląd na świat.
Można by się spodziewać, że kolonialny twór we wrogo nastawionym regionie po prostu się rozpadnie i zniknie, tak jak to się stało z prawdziwymi potęgami kolonialnymi.
W zasadzie odpowiada to temu, co napisałem w sekcji dotyczącej lewicy europejskiej, ale w świecie muzułmańskim jest to zakorzenione znacznie głębiej, ponieważ Europa sama odnosi sukcesy, więc zazdrość jest tam niewielkim czynnikiem, czego nie można powiedzieć o świecie muzułmańskim.

(polskie tłumaczenie Alex Wieseltier)

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang