200 TYSIECY GRABOWSKIGO

2020-07-04

200 000 Grabowskiego

Od czasu do czasu słyszy się glosy potępiające Jana Grabowskiego za jego twierdzenie, ze Polacy, podczas niemieckiej okupacji, byli bezpośrednio lub pośrednio winni śmierci 200 tysięcy Żydów. Niektórzy twierdza, że powoływał się na nieistniejące dane historyka Datnera. Sam Grabowski podobno twierdził, że nigdy takiej liczby nie podał. Więc co on w końcu powiedział?
Cała historia zaczęła się od wywiadu, który przeprowadził z Grabowskim korespondent "Haaretz" w lutym 2017. Poniżej tłumaczenie części wywiadu, dotyczące tych sławetnych 200 tysięcy, łącznie ze źródłowym tekstem Ringelbluma, na który Grabowski się w tym wywiadzie powołał.
Zresztą, oceńcie to sami:

"W rozmowie z Grabowskim poruszyłem bardzo drażliwą i bolesną kwestię. Dziś, 70 lat po Holokauście zapytałem go, czy historycy mogą powiedzieć, ilu Żydów zostało zabitych bezpośrednio lub pośrednio przez Polaków podczas II wojny światowej?
Odpowiedź jest niepokojąca i zastraszająca. Grabowski podaje ogromną liczbę: więcej niż 200 000. I dodaje "Dokładne liczby są bardzo trudne do znalezienia", ale od razu podaje sposób swoich obliczeń. "Można zacząć od założenia, że około 35 000 polskich Żydów przeżyło wojnę w Polsce (wyłączając tych, którzy uciekli do Związku Radzieckiego i powrócili po wojnie). Wiemy również, że prawie 10 procent Żydów uciekło z likwidowanych gett w 1942 i 1943 r. - co dałoby liczbę około 250 000 Żydów, którzy próbowali przeżyć w ukryciu. Odejmij pierwszą liczbę od drugiej, a zobaczysz zakres »ciemnego« sektora, gdzie o tym, kto przeżył a kto nie, w przeważających przypadkach decydowali Polacy".
Nie ulega wątpliwości, pisze on w swojej książce, "że ogromna większość ukrywających się Żydów zginęła w wyniku zdrady. Donoszono na nich lub po prostu łapano, wiązano i dostarczano na najbliższy posterunek granatowej policji lub niemieckiej żandarmerii". To był cały mechanizm polowania na Żydów, mówi Grabowski. Działał on pod nadzorem niemieckim, ale wszyscy ci na dole, to byli Polacy: wieśniacy, którzy trzymali "nocne warty", lokalni donosiciele, policjanci, strażacy i inni. Grabowski twierdzi, że wyżej wymienieni stworzyli gęstą sieć, która uniemożliwiła ukrywającym się możliwość uniknięcia wpadki.
Grabowski podkreśla, że faktyczna liczba Żydów zamordowanych przez Polaków jest nawet wyższa niż jego szacunki. "[Moja] liczba jest bardzo, bardzo konserwatywna", zauważa, "ponieważ nie uwzględniłem tutaj liczby ofiar polskiej »granatowej« policji, która niosła śmierć nie tylko po likwidacji gett, ale również podczas ich, tak zwanych, akcji likwidacyjnych. " Na poparcie swojej argumentacji powołuje się na Emmanuela Ringelbluma, historyka getta warszawskiego, który powiedział, że sama "granatowa" policja była odpowiedzialna za "setki tysięcy żydowskich żywotów" x).

X) Emmanuel Ringelblum o "granatowej" policji:
Policja mundurowa odegrała smutną rolę w akcjach wysiedleńczych. Na jej głowę spada krew setek tysięcy Żydów polskich złapanych przy jej współudziale i zapędzanych do "wagonów śmierci". Taktyka Niemców była zazwyczaj następująca. Przy pierwszej akcji przesiedleńczej posługiwano się Żydowską Służbą Porządkową, która pod względem etycznym nie stała wyżej od jej polskich kolegów. Przy następnych akcjach, gdy likwidowano i Żydowską Służbę Porządkową, brano do pomocy policję polską.
Trudno obliczyć liczbę ofiar żydowskich, które padły z rąk granatowej policji, będą to w każdym razie dziesiątki tysięcy, które uszły z rąk oprawców niemieckich.

Alex Wieseltier
LIpiec 2020

Alex Wieseltier - Uredte tanker
Alle rettigheder forbeholdes 2019
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang