Forum

 

DYZURNY ZYD

2019-03-31

DYŻURNY ŻYD
Nasza nowa koleżanka Renata Kloc uraczyła nas ostatnio wycinkiem wideo, gdzie dyżurny warszawski Żyd tłumaczy jak chłop krowie na rowie, co to był naprawdę Marzec 68.
Nasz dyżurny Żyd jest doskonale oblatany w arkanach polityki PRL-owskiej lat sześćdziesiątych, bo jako studiujący w tym czasie gastronomiczną szkolę zasadniczą z...

OJCZYZNA?

2019-03-26
"Ojcowizna to nie mojani niczyjatylko ziemiaz kamieniami w swym wnętrzu..."(Anna Frajlich)

CZWARTE DNO

2019-03-15

CZWARTE DNO
Ostatnio „zmęczyłem” wreszcie książkę Barbary Engelking „Jest taki piękny słoneczny dzień...”, a tytuł wpisu jest nawiązaniem do poprzednio zamieszczonych dywagacji spowodowanych czytaniem tej książki.
Tej książki nie polecam ani masochistom jak ja sam, ani nawet ludziom z silnymi nerwami. Napisałem, że książkę „zmęczyłem”, bo...

Temat partyzantki w czasie wojny pojawia się na tym Forum, szczególnie przy okazji wzmianek o Koniuchach i Nalibokach. Przy tej okazji podkreślane jest uczestnictwo żydowskich partyzantów, przy przechodzeniu mimochodem nad faktem, że te zaplanowane masakry "krnąbrnych" chłopów zostały przeprowadzone przez sowiecką partyzantkę, do której ci żydowscy...

Jestem w trakcie czytania książki pani Engelking „Jest taki piękny słoneczny dzień...”, która pomimo tytułu opisuje czarne dzieje Żydów ukrywających się w czasie okupacji na polskiej wsi. Po latach milczenia na ten temat w PRL-owskiej Polsce rozsypał się worek z opowieściami i mniej lub bardziej naukowymi opracowaniami na ten temat. Autorka bazuje...

POGROM KIELECKI
Znakomita większość polskich Żydów, którzy uratowali się przed eksterminacją niemiecką, przeważnie w Związku Radzieckim, wróciła zaraz po wojnie, jeśli mogla, do Polski.
Wrócili, bo nakarmieni propagandą komunistyczną wierzyli, że ta nowa Polska będzie inna. Gdzie wszyscy obywatele i Polacy, którzy przeżyli gehennę okupacji, i...

Wypowiedź Engelking (pełna):
„Myślę, że oni już nie byli ludźmi w oczach tych, którzy ich wydawali, którzy ich łapali, którzy ich więzili, związywali im ręce, zawozili ich na posterunek. Myślę, że to jest jakiś problem, właśnie ten brak szacunku, pogarda, która ich otaczała, osamotnienie, że to było zderzenie się zupełnie różnych płaszczyzn, że...

JAK ZGNOIĆ BARBARĘ ENGELKING?
Osoby, które mają cokolwiek wspólnego z Forum Żydów Polskich, a może i wiele innych, dobrze wiedzą kto to jest Barbara Engelking. Lapidarnie mówiąc, jest ona członkiem znanej trójki (Gross, Engelking, Grabowski), które „upodobała” sobie temat Żydów i ich cierpień w czasie okupacji niemieckiej. Ta tematyka jest tak...