Mała Muza 4

Mała Muza 4

Między okiem a wargą
Słów cisza zawisła
Gdzież się one podziały?
Te siedzące w zmysłach?

Treść wagi kamienia
Odlecieć nie może
Znaczenie się zmienia
W panicznej pokorze

Wypowiedzieć słowa?
Zmienić w real myśli?
Zdruzgotać okowy
W co może się ziścić?

Milczenie pomniejsza
Zabija marzenia
Bo niewiedza lżejsza
Od niepowodzenia...